biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193

Materiały konferencyjne POPIOŁY Z ENERGETYKI – 2018

22 października, 2018
Brak komentarzy

PREZENTACJE:

wygłoszone podczas XXV Międzynarodowej Konferencji „POPIOŁY Z ENERGETYKI” 2018 w Krynicy Zdrój:

 

SESJA I

 • Lech Sekyra – Prezes Zarządu

PGE EKOSERWIS SP. Z O.O –  LIDER INNOWACJI

 • Herbert Leopold Gabryś – Komitet ds. Energii i Polityki Klimatycznej

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA ENERGETYKI A PERSPEKTYWY DLA UPS

 • Magdalena Drac-Tatoń – Prezes Zarządu

MEGMAR  – prezentacja firmy

 

SESJA II

 • Tomasz Szczygielski Polska Unia UPS

WSPOMNIENIA Z 25-LAT AKTYWNOŚCI POLSKIEJ UNII UPS

 

SESJA III

 • Sonia Suchorowska, Patrycja Żupa, Eugeniusz Głowacki – Energopomiar Sp. z o.o., Gliwice

BAT/ BREF – PRZEGLĄD WYMAGAŃ DLA LCP W ZAKRESIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ UPS

 • Paweł Rybowicz, Łukasz Uruski, Artur Łagosz, Andrzej Adamski – Uniwersytet Jagielloński, Kraków

PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE POPIOŁY LOTNE, ISTOTNE W KONTEKŚCIE ICH PROEKOLOGICZNEGO WYKORZYSTANIA

 • Magdalena Wdowin – IGSMiE PAN, Kraków

AMONIAK A JAKOŚĆ UPS – PREZENTACJA MAPY DROGOWEJ DLA SEKTORA ELEKTROENERGETYCZNEGO

 • Dominika Bandoła – SBB ENERGY S.A., Opole

REDUKCJA EMISJI RTĘCI ZE SPALIN W ZGODZIE Z JAKOŚCIĄ UPS – PREZENTACJA WYNIKÓW PROJEKTU HYBREM

 

SESJA IV

 • Volker Strassner – Johnson Matthey, Gliwice

SCR – CATALYST TECHNOLOGY

 • Robert Żmuda – SBB Energy, Opole

HYBRYDOWA TECHNOLOGIA ODAZOTOWANIA SPALIN W KOTŁACH ENERGETYCZNYCH

 • Sławomir Sadkowski – W.L. Gore & Associates Polska Sp. z o.o.

REDUKCJA RTĘCI ZE SPALIN METODĄ GORE GMCS – PROSTE ROZWIĄZANIE DLA UTRZYMANIA JAKOŚCI UPS

 • Monika Wal – Head of Sales Water & Energy Poland

REDUKCJA EMISJI RTĘCI METALICZNEJ ZA POMOCĄ WTRYSKU WĘGLA AKTYWOWANEGO Z BROMEM ORAZ SOLAMI BROMU FIRMY ALBEMARLE

 • Paulina Nowak, Łukasz Uruski, Daniel Nabagło, Sebastian Franaszczuk – PGE Energia Ciepła S.A.

WALORYZACJA MECHANICZNA POPIOŁÓW LOTNYCH

 

SESJA V

 • Tomasz Szczygielski – Politechnika Warszawska, IBS

KLUCZOWE EUROPEJSKIE REGULACJE GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO W 2018 ROKU

 • Jacek M. Łączny – Główny Instytut Górnictwa, Katowice

OPTYMALIZACJA PROCESÓW NA DRODZE OD ODPADU DO PRODUKTU

 • Krzysztof Knaś, Arkadiusz Szymanek – Politechnika Częstochowska, IMC

POTENCJAŁ MINERAŁÓW ANTROPOGENICZNYCH

 • Barbara Tora – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków

GEOPOLIMERY Z ODPADÓW GÓRNICZYCH

 • Zbigniew Chrzanowski, Daria Zielińska, Agnieszka Rożniakowska – PPU EKO-ZEC Sp. z o.o., Poznań

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PRODUKTU POREAKCYJNEGO Z PÓŁSUCHEJ METODY ODSIARCZANIA SPALIN (PPR), JAKO CZĘŚCIOWEGO ZAMIENNIKA SORBENTU W INSTALACJI MOKREGO ODSIARCZANIA SPALIN

 • Tomasz Baran, Mikołaj Ostrowski – OSiMB, Kraków

WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI K28 I K90 POPIOŁÓW LOTNYCH KRZEMIONKOWYCH O MIAŁKOŚCI KATEGORII S DLA NORMOWYCH CEMENTÓW PORTLANDZKICH

 • M. Tazky, R. Hela – Brno University of Technology

DOPADY DENITRIFIKACE EL. POPÍLKŮ NA JEJICH VYUŽITÍ VE VÝROBĚ BETONU

 


 

REFERATY:

wygłoszone podczas XXV Międzynarodowej Konferencji „POPIOŁY Z ENERGETYKI” 2018 w Krynicy Zdrój:

 

 • Jan J. Hycnar – Ecocoal Consulting Center Katowice,
  Tomasz Szczygielski – Politechnika Warszawska, IBS, CIMA

POLIGENERACJA ENERGII CIEPLNEJ, ELEKTRYCZNEJ I PRODUKTÓW ANTROPOGENICZNYCH
–  Część I: Wydzielanie związków glinu

 

 • Daria Kadlec, Tomasz Szczygielski             

NOTA BIOGRAFICZNA – Jan Józef Hycnar, doktor inżynier

 

 • Sonia Jarema-Suchorowska, Patrycja Żupa-Marczuk, Eugeniusz Głowacki
  – „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., Zakład Ochrony  Środowiska

BAT/BREF – PRZEGLĄD WYMAGAŃ DLA LCP W ZAKRESIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ I ICH WPŁYW NA GOSPODARKĘ UPS

 

 • Paweł Rybowicz1, Artur Łagosz2, Łukasz Uruski3, Andrzej Adamski1
  1Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, Kraków, 2Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Kraków, 3PGE Energia Cieplna S.A., R&D, Kraków

PARAMETRY CHARAKTERYZUJĄCE POPIOŁY LOTNE, ISTOTNE W KONTEKŚCIE ICH PROEKOLOGICZNEGO WYKORZYSTANIA

 

 • Sławomir Sadkowski – W.L. Gore & Associates Sp. z o.o.

REDUKCJA RTĘCI ZE SPALIN METODĄ GORE GMCS – PROSTE ROZWIĄZANIE DLA UTRZYMANIA JAKOŚCI UPS

 

 • Monika Wal – Head of Sales Water & Energy Poland

REDUKCJA EMISJI RTĘCI METALICZNEJ ZA POMOCĄ WTRYSKU WĘGLA AKTYWOWANEGO Z  BROMEM ORAZ  SOLAMI BROMU FIRMY ALBEMARLE

 

 • Paulina Nowak, Łukasz Uruski, Daniel Nabagło – PGE Energia Ciepła S.A.
  Sebastian Franaszczuk – PGE Ekoserwis Sp. z o.o.

WALORYZACJA MECHANICZNA POPIOŁÓW LOTNYCH, JAKO EFEKTYWNA METODA OTRZYMYWANIA SPECJALISTYCZNYCH SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU BUDOWLANEGO

 

 • Tomasz Szczygielski – Politechnika Warszawska

KLUCZOWE EUROPEJSKIE REGULACJE GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO W 2018 ROKU 

 

 • Zbigniew Chrzanowski, Daria Zielińska, Agnieszka Rożniakowska
  – EKO-ZEC Sp. z o.o., Poznań

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PRODUKTU POREAKCYJNEGO Z PÓŁSUCHEJ METODY ODSIARCZANIA SPALIN (PPR), JAKO CZĘŚCIOWEGO ZAMIENNIKA SORBENTU W INSTALACJI MOKREGO ODSIARCZANIA SPALIN

 

 • Krzysztof Knaś, Arkadiusz Szymanek
  – Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska

POTENCJAŁ MINERAŁÓW ANTROPOGENICZNYCH

 

 • Tomasz Baran, Mikołaj Ostrowski, Piotr Francuz, Bogumiła Duszak, Dariusz Kalarus
  – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI K28 I K90 POPIOŁÓW LOTNYCH KRZEMIONKOWYCH O MIAŁKOŚCI KATEGORII S DLA RÓŻNYCH NORMOWYCH CEMENTÓW PORTLANDZKICH  

 

 • Kanafek Jerzy – CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z o.o.,
  Łączny Jacek, Róg Leokadia – GIG Katowice

ZJAWISKO POWSTAWANIA WODORU W UPS POCHODZĄCYCH ZE WSPÓŁSPALANIA WĘGLA I BIOMASY