biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193

A5VK627AOKSpotkanie założycielskie Unii Przedsiębiorstw Ubocznych Produktów Spalania odbyło się 14 października 1998 r. w Szczecinie.

Unia Przedsiębiorstw UPS jest organizacją, która od 1998 roku zajmuje się problematyką zagospodarowania ubocznych produktów spalania (ups).

Dnia 9 kwietnia 2003 r. Członkowie Unii Przedsiębiorstw UPS podjęli decyzję o zmianie struktury Unii Przedsiębiorstw UPS na Stowarzyszenie Polska Unia UPS.

Do Stowarzyszenia PU UPS należą Członkowie Zwyczajni - osoby fizyczne oraz Członkowie Wspierający - elektrownie, elektrociepłownie, firmy zagospodarowujące odpady z energetyki, instytuty naukowe i laboratoria badawcze.

Tempo zmian w technologii zagospodarowania popiołów, wymogi stawiane przez Unię Europejską w zakresie ochrony środowiska oraz wymogi stawiane przez rynek odbiorców towarów masowych są wyzwaniem dla nas wszystkich.

Głównym celem Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania (PU UPS) jest reprezentowanie interesów polskich producentów ups z energetyki i firm zagospodarowujących UPS oraz:

  • pomoc jego Członkom w promowaniu gospodarczego wykorzystania UPS, w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska naturalnego oraz działanie na rzecz wzrostu świadomości i akceptacji społecznej w tym zakresie,
  • kreowanie nowych i wspieranie istniejących programów badawczych, edukacyjnych oraz informacyjnych w zakresie zagospodarowania UPS i innych odpadów masowych, w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska naturalnego,
  • działanie na rzecz ustanowienia jak również rozwoju podstaw prawnych w zakresie zagospodarowania UPS i innych odpadów masowych,
  • przyczynianie się do rozwoju gospodarczego swoich Członków poprzez wspieranie ich inicjatyw gospodarczych oraz promowanie wśród nich nowoczesnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych.

 

Unia potrzebna jest nam wszystkim

wytwórcom, czyli elektrowniom i elektrociepłowniom, aby miały jak najlepsze warunki do zagospodarowania swoich ubocznych produktów spalania,

firmom zagospodarowującym ups, aby miały jak najlepszy dostęp do wiedzy oraz szansę wzajemnej wymiany doświadczeń i informacji,

jednostkom naukowo-badawczym, aby mogły prowadzić badania nad popiołami z energetyki na szeroką skalę,

przyrodzie, im większe będzie zagospodarowanie ups, tym mniej pozostanie ich na składowiskach.

 

Nasz udział w Europejskim Stowarzyszeniu na rzecz Zagospodarowania Produktów z Energetyki (ECOBA) umożliwia bieżące monitorowanie zachodzących zmian w Europie. Podpisane umowy o współpracy z Amerykańskim Stowarzyszeniem Producentów Popiołu z Węgla Kamiennego (ACAA) wzmacniają współpracę z USA w tym zakresie.

Organizowane konferencje i seminaria techniczne prezentują bieżący stan wiedzy o ups. Nasze zespoły robocze pracują nad nowelizacją norm krajowych i popularyzacją najlepszych doświadczeń w wykorzystaniu ups. Działamy jako rzecznik interesów energetyki w tym zakresie, efektywnie dbając o korzystny kształt norm, instrukcji oraz Planów Gospodarki Odpadami.

Zależy nam na stworzeniu odpowiednich warunków do wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń celem poszukiwania rozwiązań lepszych, nowocześniejszych i korzystniejszych dla środowiska. Przy współpracy z instytucjami naukowymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej, wspieramy wysiłki osób, które w szczególnie skuteczny sposób przyczyniły się do realizacji projektów związanych z gospodarczym wykorzystaniem ups poprzez wdrażanie rozwiązań przyjaznych środowisku.

Stowarzyszenie Polska Unia UPS jako podmiot zrzeszony w Europejskim Stowarzyszeniu Produktów Spalania Węgla ECOBA musi wdrażać racjonalną gospodarkę popiołową odpowiadającą europejskim i światowym standardom.