biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193

ZARZĄD :

  • Prezes Zarządu                 – Mirosław Niewiadomski
  • Wiceprezes Zarządu        – Artur Zając
  • Skarbnik Zarządu             – Wojciech Ratowski
  • Członek Zarządu              – Robert Żmuda
  • Członek Zarządu              – Zdzisław Bąk

 

KOMISJA REWIZYJNA :

  • Przewodniczący komisji    – Arkadiusz Szymanek
  • Członek komisji                  – Jacek Benebn
  • Członek komisji                  – Tomasz Szewczyk