biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193


  DEKLARACJA CZŁONKOWSKA POLSKIEJ UNII UPS
  dla Członka Zwyczajnego

  *Miejscowość, data

  Niniejszym oświadczam, że po zapoznaniu się ze Statutem, będąc świadom swoich praw i obowiązków, deklaruję chęć wstąpienia do stowarzyszenia POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA jako członek zwyczajny.

  Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, płacenia składek oraz innych opłat uchwalonych przez Walne Zebranie Członków jak również do wypełniania uchwał jego władz.

  DANE OSOBOWE:

  Imię i nazwisko*
  Adres zamieszkania*
  Data i miejsce urodzenia*
  Numer telefonu*

  Adres email*

  * - pola wymagane
  Powyższe dane przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego Stowarzyszenia

  CZŁONKOWIE WPROWADZAJĄCY:

  1.

  2.


   DEKLARACJA CZŁONKOWSKA POLSKIEJ UNII UPS
   dla Członka Wspierajacego

   *Miejscowość, data

   BLOK I

   Niniejszym oświadczamy, że po zapoznaniu się ze Statutem, będąc świadom swoich praw i obowiązków, deklarujemy chęć wstąpienia do stowarzyszenia POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA jako członek wspierający.

   Jednocześnie zobowiązujemy się do przestrzegania postanowień Statutu, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia oraz do wypełniania uchwał jego władz..

   DANE FIRMOWE:

   Nazwa*
   Adres siedziby*
   Miejscowość*
   NIP*
   Numer telefonu*

   Adres email*

   * - pola wymagane
   Powyższe dane przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego Stowarzyszenia

   CZŁONKOWIE WPROWADZAJĄCY:

   1.

   2.

   BLOK II

   Deklarujemy wsparcie Stowarzyszenia w postaci zakupu serwisu informacyjnego.

   1. Reprezentant Spółki
   2. Reprezentant Spółki

   Dane dodatkowe reprezentanta Spółki nr 1:

   Miejsce pracy
   Zajmowane stanowisko
   Telefon
   FAX

   Adres email

   Dane dodatkowe reprezentanta Spółki nr 1:

   Miejsce pracy
   Zajmowane stanowisko
   Telefon
   FAX

   Adres email