biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA POLSKIEJ UNII UPS
dla Członka Zwyczajnego

*Miejscowość, data

Niniejszym oświadczam, że po zapoznaniu się ze Statutem, będąc świadom swoich praw i obowiązków, deklaruję chęć wstąpienia do stowarzyszenia POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA jako członek zwyczajny.

Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, płacenia składek oraz innych opłat uchwalonych przez Walne Zebranie Członków jak również do wypełniania uchwał jego władz.

DANE OSOBOWE:

Imię i nazwisko*
Adres zamieszkania*
Data i miejsce urodzenia*
Numer telefonu*

Adres email*

* - pola wymagane
Powyższe dane przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego Stowarzyszenia

CZŁONKOWIE WPROWADZAJĄCY:

1.

2.


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA POLSKIEJ UNII UPS
dla Członka Wspierajacego

*Miejscowość, data

BLOK I

Niniejszym oświadczamy, że po zapoznaniu się ze Statutem, będąc świadom swoich praw i obowiązków, deklarujemy chęć wstąpienia do stowarzyszenia POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA jako członek wspierający.

Jednocześnie zobowiązujemy się do przestrzegania postanowień Statutu, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia oraz do wypełniania uchwał jego władz..

DANE FIRMOWE:

Nazwa*
Adres siedziby*
Miejscowość*
NIP*
Numer telefonu*

Adres email*

* - pola wymagane
Powyższe dane przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego Stowarzyszenia

CZŁONKOWIE WPROWADZAJĄCY:

1.

2.

BLOK II

Deklarujemy wsparcie Stowarzyszenia w postaci zakupu serwisu informacyjnego.

1. Reprezentant Spółki
2. Reprezentant Spółki

Dane dodatkowe reprezentanta Spółki nr 1:

Miejsce pracy
Zajmowane stanowisko
Telefon
FAX

Adres email

Dane dodatkowe reprezentanta Spółki nr 1:

Miejsce pracy
Zajmowane stanowisko
Telefon
FAX

Adres email