biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193
3 lutego, 2020
Brak komentarzy

Szanowni Państwo,

Polska Unia UPS zaprasza na szkolenia/warsztaty dedykowane stricte
znowelizowanej UoO, oraz BDO. Szkolenie jest kierowane do menadżerów, oraz
specjalistów ochrony środowiska w energetyce i przedsiębiorstwach przemysłowych
oraz pracowników administracji, którzy zajmują się gospodarką odpadami,
wytwórców odpadów i gospodarujących odpadami, oraz wszystkich
zainteresowanych tematyką warsztatów.

 

TERMINY I MIEJSCA SZKOLEŃ:

 • 25 luty 2020r., Wrocław
 • 17 marzec 2020r., Katowice
 • 18 marzec 2020r., Katowice
 • 02 kwiecień 2020r., Poznań
 • 22 kwiecień 2020r., Kraków
 • 20 maj 2020r., Warszawa

ZAKRES OMAWIANYCH TEMATÓW

1. UoO – zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie
ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2422),
również z uwzględnieniem zmian, które zostaną wprowadzone przez ustawę z dnia 4
lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z
2019 r. poz. 1403), w zakresie:
* zmiany zasad prowadzenia ewidencji odpadów, m.in. likwidacja zbiorczej karty
przekazania odpadów, oraz konieczności podawania dodatkowych danych do
ewidencji,
* określenie zasad sprawozdawczości odpadowej za rok 2019 r. i lata następne,
* decyzje na gospodarowanie odpadami (limity magazynowe, kody odpadów) vs
ewidencja w bazie BDO.
* Roczne Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

2. BDO – zasady & szczegóły:
* zasady działania Bazy Danych o Odpadach, wraz z Rejestrem wprowadzających
produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami,
* podstawy ewidencji odpadów (źródła odpadów, zasady klasyfikacji odpadów),
* interfejs połączenia programów z BDO (API).
* użytkownik główny i użytkownicy podrzędni w BDO.
* uprawnienia w BDO – dostęp do danych dla poszczególnych osób w firmie,
* przesuwanie odpadów do innego oddziału tej samej firmy wg nowych zasad,
* procedury wystawiania KPO,
* wpis do rejestru BDO/wniosek o wpis,
* obsługa kart ewidencji odpadów (KEO).
*ewidencjonowanie odpadów wytwarzanych w instalacji i poza instalacją.

3. Od pilotażu do wdrożenia. Wyzwania, ryzyka, doświadczenia w zakresie
dostosowania do prowadzenia ewidencji odpadów online w systemie BDO.
* Wdrożone rozwiązania po testach pilotażowych
* Planowany rozwój systemu BDO

* Ryzyka i ograniczenia

 

4. Ćwiczenia w nawigacji po systemie BDO na przykładach, w tym m.in.:
* wypełnianie kart ewidencji i przekazania odpadów –
* wybór podmiotu i miejsca prowadzenia działalności,
* nawigacja,
* menu robocze podmiotu,
* wymagania przeglądarek.

PROWADZĄCY:

Eksperci z wieloletnim stażem w obszarze ochrony środowiska w sektorze
energetycznym, praktycy wdrażający przepisy prawne ochrony środowiska w tym
dotyczące gospodarki odpadami w zakładach przemysłowych, członkowie zespołów
roboczych w organizacjach branżowych, aktywni uczestnicy konsultacji publicznych
projektowanych przepisów z obszaru ochrony środowiska w tym ustawy o odpadach,
uczestnicy posiedzeń komisji sejmowych i senackich.

KONTAKT I REJESTRACJA:

Aneta Wiski, Polska Unia UPS tel. 661 269 565,

e-mail: biuro@unia-ups.pl

 

 Karta uczestnictwa wersja PDF

REJESTRACJA ON-LINE:


  Warsztaty BDO
  KARTA UCZESTNICTWA

  ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

  Imię i nazwisko*
  Stanowisko
  Instytucja
  NIP
  Kod pocztowy*

  Miejscowość*

  Ulica, nr*

  Tel*

  Fax

  E-mail*

  Miejsce i data szkolenia szkolenia:

  Opłata (netto):

  * - pola wymagane
  Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 14 RODO W związku ze zmiana przepisów
  dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku
  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO informujemy, że:
  I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania
  Czackiego 3/5 lok 121; 00-043 Warszawa.
  II. W sprawie ochrony danych osobowym można kontaktować się pod numerem tel.
  603 163 193, adres e-mail biuro@ unia-ups.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w I
  punkcie.
  III. Cele przetwarzania: otrzymane dane osobowe są przetwarzane w celu należytej realizacji usługi
  uczestnictwa w Konferencji oraz ewentualnie w celu odpowiedzi na potencjalne roszczenia z tytułu
  realizacji świadczenia.
  IV. Podstawa prawna przetwarzania : przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest niezbędne
  do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie
  Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania (podstawa z art. 6 ust.
  1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest działanie w celu realizacji świadczenia
  organizacji szkolenia.
  V. Kategorie danych: będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię i
  nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres e-mail, numer telefonu służbowego, nazwa
  instytucji, którą Państwo reprezentują.
  VI. Odbiorcy danych: dane osobowe mogą zostać przekazane organizatorom szkolenia.
  VII. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym mogą
  ujawnić się roszczenia z tytułu realizacji świadczenia.
  Zgodnie z RODO, każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:
  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; żądania sprostowania (poprawiania) swoich
  danych; żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania danych; przenoszenia danych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanemu

  przetwarzaniu (w zakresie dopuszczalnym przepisami RODO); wniesienia skargi do organu
  nadzorczego Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
  Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Państwu i Państwa przedstawicielom prawo do wniesienia sprzeciwu
  wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej.
  Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku
  do danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
  interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia
  lub obrony roszczeń.

  * Zapoznałem się