biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193

 

I KOMUNIKAT Informacyjny

 

 

 

Szanowni Państwo!

Kolejna, już jubileuszowa Konferencja „Popioły z Energetyki” odbyła się w Krynicy w dniach 16-18 października 2018, już po raz 25., w zacnym hotelu Czarny Potok, łatwo dostępnym i atrakcyjnym dla uczestników.

Konferencja jak zazwyczaj to się odbywało, kojarzy energetykę, naukę z praktyką biznesową. Propagacja osiągnięć naukowych w obszarach przynależnych staje się i jest wykorzystywana dla rozwoju branży oraz mitygacji ryzyk w wytwarzaniu i zagospodarowaniu ups-ów. Wymiernym efektem konferencji jest zawsze spotkanie ludzi i wymiana myśli oraz idei, wzmacnianie współpracy polskiej nauki i przemysłu. Dlatego też konferencja jest obecnie również platformą styku upowszechniania myśli naukowej do grona branżowych specjalistów.

Poszukiwanie przez praktyków wspólnie z naukowcami recept i rozwiązań kosztowo efektywnych dla dynamicznego wzrostu rynków ups-ów jest szansą, jaką energetyka winna przekuć na swój sukces, a dokumenty rządowe jak Strategia Zrównoważonego Rozwoju i dedykowana jej Mapa Drogowa może już wkrótce stać się motywacją dla wskazywania polskiego modelu w tym obszarze. Gospodarka o Obiegu Zamkniętym i jej wymagania zdefiniować mogą już niedługo nowe znajdowanie się wytwórców i firm zagospodarowujących ups-y. Konkluzje BAT dla energetyki już w perspektywie roku 2021 dadzą nową jakość ups-ów do tej pory niedostrzeganą.

XXV Międzynarodowa Konferencja „Popioły z Energetyki”, Krynica 2018, posiadała  tezę dominującą, że sektor wytwarzania energetyki węglowej dostarcza dla gospodarki wartościowych minerałów antropogenicznych dla budownictwa infrastrukturalnego, docelowo nie będzie wytwarzać odpadów, a już dzisiaj ogranicza składowane ich ilości do minimum technologicznego.

Głównym celem poszczególnych wystąpień panelowych oraz dyskusji, było formułowanie konkretnych propozycji nowych koncepcji i rozwiązań sprzyjających rozwojowi rynków ubocznych produktów spalania zgodnie z zasadą pierwszeństwa dla wtórnych.

Konferencja popioły z energetyki była spotkaniem interdyscyplinarnym skupiającą wokół popiołów z energetyki świat nauki oraz takich branż jak energetyka, budowa i eksploatacja kotłów, instalacje oczyszczania spalin, budownictwo, drogownictwo, górnictwo, rolnictwo, recycling, gospodarka komunalna oraz inne pokrewne branże wykorzystujące uboczne produkty energetyki.

Konferencja mająca charakter międzynarodowy umożliwiła delegatom:

 • czerpanie z wiedzy ekspertów ds. optymalizacji branży popiołowej,
 • propagację nauki, wiedzy z obszaru ups-ów ups-ów dla zmian mentalnych dla postrzegania ups-ów jako minerałów antropogenicznych, wartościowych surowców dla gospodarki,
 • promowania idei Gospodarki w Obiegu Zamkniętym postrzeganej jako szanse dla energetyki i stricte dla ups-ów,
 • omawianie problemów i proponowane rozwiązania,
 • znajdowanie nowych partnerów biznesowych,
 • odkrywanie starych przyjaciół

 

Udział wzięli:

 • Dyrektorzy i specjaliści z elektrowni i elektrociepłowni,
 • menadżerowie i specjaliści odpopielania i odżużlania,
 • Eksperci ds. optymalizacji branży
 • dostawcy sprzętu
 • naukowcy i badacze
 • usługodawcy

 

W ub. roku delegaci powiedzieli o naszej Konferencji w Sopocie:

 • świetna konferencja, dobrze zorganizowana,
 • wszystko dobrze – dobrze zrobione,
 • dobra treść techniczna, która zawierała nowe obszary,
 • wysokiej jakości klienci końcowi obecni na konferencji,
 • bardzo dobrze zorganizowany, dobry networking,
 • nadążanie za ambitnym programem za wspaniałą pracą organizatorów daje asumpt do uczestniczenia w przyszłych wydarzeniach Polskiej Unii UPS,
 • uczestniczenie było bardzo interesujące i wzbogacające;
 • wiele ciekawych i aktualnych informacji;
 • podobały się prezentacje z wykorzystaniem studiów przypadków,
 • jakość kontaktów była bardzo dobra;
 • jakość organizacji i jakość prezentacji i prelegentów, a także szanowany program – czas na networking to zdecydowanie na plus;
 • networking na trasie autobusu do Gdyni był doskonały;
 • tematy sesji konferencji są bardzo istotne dla aktualnej sytuacji w obszarze popiołowym,
 • Konferencja była bardzo dobrze zorganizowana, a dni zostały doskonale przeprowadzone, co umożliwiło przekazanie dużej ilości informacji w krótkim czasie, a także zagwarantowało możliwość przeprowadzenia odpowiednich dyskusji;

 

 

Opłata rejestracyjna obejmowała:

 • uczestnictwo w konferencji,
 • książkę z materiałami konferencyjnymi zawierającą nazwiska / firmę / kraj
 • wszystkie dostępne prezentacje w formacie pdf lub Powerpoint,
 • udział w sesjach networkingowych / speed-dating,
 • profesjonalny identyfikator,
 • teczka konferencyjna,
 • przerwy kawowe i przekąski, lunche.

 


GALERIA