biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193

28-30 wrzesień 2020 r.

Szanowni Państwo!
Polska Unia Ubocznych Produktów
Spalania ma zaszczyt zaanonsować po
raz 27-ty, że doroczna Konferencja
„Popioły z Energetyki”

odbędzie się w dniach 28-30 wrzesień 2020 r.,
HOTEL MERCURE KASPROWY ZAKOPANE