biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193

I KOMUNIKAT, II KOMUNIKAT konferencja komunikat

MATERIAŁY KONFERENCYJNE


Szanowni Państwo!

XXIII Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI, która odbędzie się w dniach 19 – 21 października 2016 roku w Zakopanem zbliża się milowymi krokami. Jej program merytoryczny został przygotowywany w oparciu o analizę ogólnej sytuację branży, w szczególności wzięto po uwagę przygotowywane legislacje Unii Europejskiej w zakresie Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ), jak również oczekiwania sektorów wytwarzania i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Dotyczy to w szczególności zagadnień związanych z polityką klimatyczną i wynikających z niej potrzeb implementacji zasad gospodarki bezodpadowej (Zero Waste Europe), efektywnego wykorzystania zasobów (Resource Efficent Europe) oraz gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy).

Właśnie GOZ poświęcona będzie znacząca część konferencji, gdyż strategia ta wkroczy niebawem w fazę realizacji. Będzie to oddziaływać istotnie na sposób funkcjonowania obszaru zagospodarowania ubocznych produktów spalania paliw stałych. Referaty tegorocznej konferencji wskażą drogę do realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, zarówno od strony wymogów formalno-prawnych jak i praktyki biznesowej. Zagadnienia te przedstawione zostaną zarówno poziomu Komisji Europejskiej, jak i Polski.

Podczas konferencji POPIOŁY Z ENERGETYKI zabierają głos przedstawiciele całej branży, co umożliwia kompleksowe przedstawienie aktualnej problematyki, sytuacji i perspektyw dla mineralnych materiałów antropogenicznych. Tak jak corocznie w konferencji uczestniczyć będą przedstawiciele  świata nauki, sektora energetyki, biznesu przetwarzania ups, producenci urządzeń i instalacji, laboratoriów i instytutów badawczych.

Podczas konferencji nie zabraknie również czasu na dyskusję, bezpośrednią wymianę doświadczeń i wiedzy nt. różnorakich aspektów wytwarzania i zagospodarowania ubocznych produktów spalania paliw stałych w energetyce. Nowatorskim pomysłem jest organizacja ostatniego dnia konferencji, w którym przeprowadzone zostaną równolegle dwie interaktywne debaty, a każdy z uczestników wybierze interesujące go zagadnienia.

Nie zapominamy również o wydarzeniach towarzyszących konferencji. Jako organizatorzy zadbamy aby po całodniowych obradach, już w nieco odmiennej, mniej formalnej atmosferze uczestnicy konferencji mieli okazję spotkania i kontynuowania rozmów oraz wymiany opinii na interesujące ich tematy. Tradycyjny wieczór regionalny – spotkanie ze sztuką kulinarną i artystyczną Podhala oraz uroczysta Gala Feniksów, podczas której wręczone zostaną nagrody za zasługi dla rozwoju branży ups w Polsce urozmaicą naszą konferencję. Wczesnym rankiem w czwartek i w piątek Tomasz Szczygielski poprowadzi marszobiegi ścieżką Pod Reglami i na Kasprowy Wierch, na które zapraszamy entuzjastów biegania (prosimy o zabranie sprzętu).

Z poważaniem
Zarząd Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania


 

PARTNERZY:

epore   termika   logo eko-zec

logo SBB  edf   EKT

CTL_m   logo ELPOLOGISTYKA   tauron

EC BEDZIN   logo Mitsubishi   energopomiar

logo_IMBiGS_m   logo rafako

 


ADRES BIURA KONFERENCYJNEGO

Stowarzyszenie Polska Unia UPS
ul. Czackiego 3/5, pokój 121, 00-043 Warszawa

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE I MERYTORYCZNE:

Andrzej Kornacki: tel. +48 600 219 319
e-mail: andrzej.kornacki@unia-ups.plbiuro@unia-ups.pl

Zapisz

Zapisz

Zapisz