biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193
17 maja, 2013
Brak komentarzy

Głównym celem Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania (PU UPS) jest reprezentowanie interesów polskich producentów ups z energetyki i firm zagospodarowujących UPS oraz:
– pomoc jego Członkom w promowaniu gospodarczego wykorzystania UPS, w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska naturalnego oraz działanie na rzecz wzrostu świadomości i akceptacji społecznej w tym zakresie,
– kreowanie nowych i wspieranie istniejących programów badawczych, edukacyjnych oraz informacyjnych w zakresie zagospodarowania UPS i innych odpadów masowych, w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska naturalnego,
– działanie na rzecz ustanowienia jak również rozwoju podstaw prawnych w zakresie zagospodarowania UPS i innych odpadów masowych,
– przyczynianie się do rozwoju gospodarczego swoich Członków poprzez wspieranie ich inicjatyw gospodarczych oraz promowanie wśród nich nowoczesnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych.