biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193

foundry-1442080-1599x1066XXII Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI odbyła się w dniach 21-23 października w Krynicy Zdrój. Każdego roku jest to organizowane przez Polską Unię UPS najważniejsze forum wymiany myśli, idei oraz doświadczeń dla firm prowadzących działalność w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania oraz sektora energetyki.
Ponad 160 osób, naukowców, przedstawicieli energetyki, biznesu, ekspertów gospodarczych cyklicznie jak co roku rozważało stan obecny i przyszłość rysującą się w obszarach:
• miejsca energetyki węglowej i ubocznych produktów jego spalania w aspekcie strategii i polityki Unii Europejskiej,
• znaczenia i roli minerałów antropogenicznych w europejskim wdrażaniu zasad circular economy – gospodarki o obiegu zamkniętym,
• waloryzacji i przetwarzania produktów spalania paliw stałych w energetyce – minerałów antropogenicznych – czyli zamiany „szarego na złote”,
• zwiększenia stopnia gospodarczego wykorzystania ups-ów – jako antidotum na ich składowanie.
Europa określa obecnie długofalowe strategie gospodarcze, takie jak circular economy oraz zero waste Europe, co zmieni znacząco sposób funkcjonowania gospodarki już w niedalekiej przyszłości.
Jednym z unijnych celów jest oddzielenie rozwoju i wzrostu gospodarczego od nieodwracalnego zużycia surowców naturalnych.
To szansa dla minerałów antropogenicznych, w tym również ubocznych produktów spalania, która powinna spowodować, że te wartościowe materiały będą wykorzystywane w coraz szerszym zakresie.
To również szansa dla energetyki wyprzedzającego przygotowania się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia regulacyjnego, oraz w konsekwencji uniknięcia wzrostu kosztów w tym obszarze powyżej poziomu społecznie akceptowanego.
Zmiana modelu gospodarczego i konsumpcyjnego wynikająca z circular economy zmieniająca podejście do produktów ubocznych, surowców wtórnych i odpadów, wskutek czego powinny one podlegać waloryzacji i powtórnemu wykorzystaniu powinna w jak największym stopniu dotyczyć ubocznych produktów spalania.
DSC00642Uczestnicy konferencji omawiali szereg warunków brzegowych, oraz konkretne rozwiązania decydujące o możliwościach działania i rozwoju branży ups-ów, od regulacyjnych, organizacyjnych i technologicznych, po nakreślanie strategii i wizji przyszłości w tym obszarze.
Jak co roku podczas Konferencji wyróżnione zostały Polskimi Nagrodami Popiołowymi – statuetkami Feniksów – osoby i firmy, które nadają od lat nową jakość polskiemu podejściu do wykorzystywania ubocznych produktów spalania w gospodarce. Tym wyróżnieniem Polska Unia UPS chciała podkreślić ich zasługi, szczególne osiągnięcia i sukcesy odniesione w poszukiwaniu nowych dróg i sposobów zwiększenia gospodarczego wykorzystania ubocznych produktów spalania oraz zmniejszenia ich środowiskowego oddziaływania. Nagrodami zostali uhonorowani:

w kategorii CZŁOWIEK – Artur Zając
w kategorii PROJEKT – Grey2Green TAURON Polska Energia
w kategorii FIRMA – ICiMB Odział Szkła i Materiałów Budowlanych z Krakowa
Obrady XXII Konferencji POPIOŁY Z ENERGETYKI pozwoliły na sformułowanie następujących wniosków i postulatów, które będą prezentowane administracji państwowej, organom i instytucjom oraz wykorzystywane w działalności Polskiej Unii UPS na rzecz promocji i rozwoju branży UPS.
• Gospodarka o Obiegu Zamkniętym jest szansą dla energetyki dla potraktowania UPS jako zasobów antropogenicznych dla budownictwa,
• rozszerzenie współpracy z sektorem energetyki w celu skutecznego oddziaływania na rząd dla wdrożenia idei „Pierwszeństwo dla Wtórnych”,
• propagacja wiedzy i promocji zagadnień ups-ów dla zmiany mentalności oraz postrzegania minerałów antropogenicznych jako wartościowych surowców przez społeczeństwo i administrację,
• działanie dla jednoczenia oraz koordynacji prac i wysiłków poszczególnych jednostek zaangażowanych w sektorze energetyki i ups-ów aby stworzyć znaczący potencjał dla wdrażania racjonalnych idei i regulacji istotnych dla branży.

 

Galeria zdjęć:

Zapisz