biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193

Szanowni Państwo,

w dniu 28.02.2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu ds. normalizacji. Spotkanie miało charakter szkoleniowo-organizacyjny. Wzięły w nim udział osoby, zaproponowane przez Zarząd, do pełnienia funkcji reprezentanta Stowarzyszenia, w pracach komitetów technicznych PKN.

W trakcie zebrania, pani Anna Korab – Dyrektor WKO PKN, przedstawiona została prezentacja, na temat działalności normalizacyjnej, funkcjonowania organów technicznych PKN oraz współpracy europejskiej, w tym zakresie. Oprócz tego, w trakcie telekonferencji z Joachimem Feuerbornem, dokonany został przegląd norm europejskich, o znaczeniu dla UPS.

Zatwierdzony przez Zarząd system monitorowania zmian w normach, jak również prezentacje, dostępne są do wglądu w zakładce NORMALIZACJA.

 

Z poważaniem,
Wojciech Ratowski
Członek Zarządu
Stowarzyszenie PU UPS