biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193

KOMUNIKAT NR 1
KARTY ZGŁOSZENIA uczestnictwa/referatu

 

 

 

Szanowni Państwo!

Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania ma zaszczyt zaanonsować po raz 26-ty, że doroczna Konferencja
POPIOŁY z ENERGETYKI odbędzie się w dniach 08-10 października 2019 r. w Sopocie, w Hotelu Sheraton.

Wydarzenie to, tak istotne dla energetyki węglowej jak i sektora gospodarczego wykorzystania ups-ów w gospodarce, będzie po raz kolejny dobrą okazją do wspólnego spotkania w jednym miejscu naukowców i praktyków, osób z branży, sektora wytwarzania energetyki węglowej, firm operatorów rynkowych w obszarze ups-ów, firm dostarczających wyposażenie technologiczne, zajmujących się transportem i sprzedawców.

Konferencja w swym zamyśle kojarząca ww. uczestników stawia sobie za cel propagację nauki i wiedzy w tematach, które już niedługo staną się warunkami brzegowymi dla prowadzenia biznesu w wytwarzaniu i zagospodarowaniu ups-ów, czym nieuchronnie będą regulacje i praktyka wdrażania GOZ (Gospodarka Obiegu Zamkniętego).

Ważnym z elementów dyskusji konferencyjnych będzie poszukiwanie wyprzedzających recept dla mityzacji ryzyk biznesowych, oraz rozwiązań kosztowo efektywnych dla dynamicznego wzrostu rynkowych zastosowań ups-ów w gospodarce.

Dotychczasowa historia naszych konferencji popiołowych pokazuje jak unikalnym wydarzeniem zawsze one były jako networking dający możliwość kojarzenia wzajemnych nowych kontaktów biznesowych, spotykania się w gronie ludzi z branży popiołowej i rozwoju wiedzy.

Wymiernym efektem konferencji jest zawsze spotkanie, wymiana poglądów oraz nawiązanie współpracy polskiej nauki i przemysłu. Dlatego też konferencja jest obecnie również platformą styku upowszechniania myśli naukowej do grona branżowych specjalistów.

Obrady konferencji pozwolą na sformułowanie wniosków i postulatów, które będą prezentowane administracji państwowej, organom instytucjom oraz wykorzystywane w działalności Polskiej Unii UPS na rzecz promocji i rozwoju branży UPS w tym m.in.:

  •  propagacja nauki, wiedzy i zagadnień ups-ów dla zmiany mentalności oraz postrzegania minerałów antropogenicznych jako wartościowych surowców przez społeczeństwo i administrację,

 

  • działanie dla jednoczenia oraz koordynacji prac i wysiłków poszczególnych jednostek zaangażowanych w sektorze energetyki i ups-ów, aby stworzyć znaczący potencjał dla wdrażania racjonalnych idei i regulacji istotnych dla branży i nauki,

 

  • promowanie idei Gospodarki w Obiegu Zamkniętym jako szans dla energetyki, dla potraktowania UPS jako wartościowych zasobów antropogenicznych dla budownictwa infrastrukturalnego,

 

  • rozszerzanie współpracy z sektorem energetyki w celu skutecznego oddziaływania na rząd dla wdrożenia idei „Pierwszeństwo dla Wtórnych”.

 

Z poważaniem
Zarząd Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania


Otwarcie konferencji:                 08.10.2019 r., godz. 13:00
Zamknięcie konferencji:             10.10.2019 r., godz. 13:00


ZAKWATEROWANIE

SHERATON SOPOT HOTEL
Powstańców Warszawy 10,  81-718 Sopot, Poland

www.sheraton.pl/sopot

 

Dla uczestników konferencji hotel przygotował specjalną ofertę cenową (cena netto z rabatem).

Cena noclegu:
pokój 1-osobowy ze śniadaniem ………………………………. 320,00 PLN netto
pokój 2-osobowy ze śniadaniem ………………………………. 390,00 PLN netto

 

Link do rezerwacji pokoi:

Book your group rate for Konferencja Polskiej Unii Pobocznych Produktow Spalania

 

Po dniu 29.09.2019 r. hotel nie gwarantuje miejsc i rabatów.

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Działem Rezerwacji Indywidualnej:

tel. +48 58 767 1600


KOSZT UCZESTNICTWA

Opłata konferencyjna:                             1.950 zł netto

dla Członków Polskiej Unii UPS:             1.750 zł netto

W cenie zawarte są: udział w obradach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady, kolacje, udział w Gali Feniksów (cena nie obejmuje noclegów).

 

Opłata dla osoby towarzyszącej (nie biorącej udziału w konferencji):   1.000 zł netto

W cenie zawarte są: obiady, kolacje, udział w Gali Feniksów (cena nie obejmuje noclegów).


INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem udziału w konferencji jest terminowe przesłanie karty uczestnictwa wraz z potwierdzeniem przelewu. Faktury VAT będą wystawiane i wysyłane po dokonaniu opłaty konferencyjnej. Przy dokonywaniu wpłaty uprzejmie prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika konferencji.

 

Konto bankowe:

ING Bank Śląski S.A. O/Warszawa: 61 1050 1025 1000 0023 4277 8202
z dopiskiem “Popioły 2019”

 

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie stanowi podstawy do zwrotu należności za udział w konferencji.


TERMINY

15.09.2019 r.                      ostateczny termin przesyłania treści referatów

02.10.2019 r.                      ostateczny termin przesyłania kart uczestnictwa


ADRES BIURA KONFERENCYJNEGO

Stowarzyszenie Polska Unia UPS
ul. Czackiego 3/5, pokój 121
00-043 Warszawa

NIP: 852-240-36-81

 

Sprawy organizacyjne i merytoryczne:

Aneta Wiski
tel. +48 661 269 565,  +48 603 163 193
e-mail: a.wiski@unia-ups.pl, biuro@unia-ups.pl


GŁÓWNY PARTNER KONFERENCJI

 

 

 

 

 

PATRON HONOROWY:

 

 

 

PARTNERZY:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRON MEDIALNY KONFERENCJI: