biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193

Testowa

14 marca, 2016
Brak komentarzy


  DEKLARACJA CZŁONKOWSKA POLSKIEJ UNII UPS
  dla Członka Zwyczajnego

  *Miejscowość, data

  Niniejszym oświadczam, że po zapoznaniu się ze Statutem, będąc świadom swoich praw i obowiązków, deklaruję chęć wstąpienia do stowarzyszenia POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA jako członek zwyczajny.

  Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, płacenia składek oraz innych opłat uchwalonych przez Walne Zebranie Członków jak również do wypełniania uchwał jego władz.

  DANE OSOBOWE:

  Imię i nazwisko*
  Adres zamieszkania*
  Data i miejsce urodzenia*
  Numer telefonu*

  Adres email*

  * - pola wymagane
  Powyższe dane przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego Stowarzyszenia

  CZŁONKOWIE WPROWADZAJĄCY:

  1.

  2.

  admin