biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193
18 maja, 2023
Brak komentarzy

Dzień 1 – poniedziałek, 18.09.2023 r.


——————————————————————————————————————–

13.00 – 14.00    Lunch

——————————————————————————————————————–

 

14.00 – 14.30    OTWARCIE KONFERENCJI
Mirosław Niewiadomski, Lech Sekyra

 

XXX lat minęło…
dr inż. Tomasz Szczygielski, Politechnika Warszawska

  

14.30 – 16.00    SESJA I – Ku przyszłości na bazie wyzwań dla energetyki

 

 1. Rola elektrowni konwencjonalnych w Krajowym Systemie Energetycznym
  Norbert Grudzień, PGE GiEK S.A.
 2. Transformacja ciepłownictwa
  Dorota Jeziorowska, PTEZ
 3. Wyzwania i perspektywy dla UPS-ów
  Lech Sekyra, PU UPS

 

DYSKUSJA PANELOWA Moderator: Mirosław Niewiadomski, PU UPS

Zaproszeni goście: 

 1. dr hab. inż. Krystian Szczepański – IOŚ Państwowy Instytut Badawczy
 2. dr inż. Tomasz Szczygielski – Politechnika Warszawska
 3. Lech Sekyra – PGE Ekoserwis S.A.
 4. Paweł Szczeszek – Tauron Polska Energia S.A.
 5. Norbert Grudzień – PGE GiEK S.A.
 6. Dorota Jeziorowska – PTEZ

 

 • kroki milowe z minionych dekad a nowe perspektywy dla UPS-ów,
 • wdrożenie mapy drogowej GOZ i Polityki Surowcowej Kraju jako szansa dla energetyki i górnictwa,
 • poszukiwanie symbiozy dla UPS-ów w gospodarce.

 

——————————————————————————————————————–

16.00 – 16.30    Przerwa kawowa

——————————————————————————————————————–

 

16.30 – 18.00    SESJA II – Wyzwania rynkowe dla UPS-ów
Moderator: Lech Sekyra, PGE Ekoserwis S.A.

 

DYSKUSJA PANELOWA – Moderator: Lech Sekyra, PGE Ekoserwis S.A.

Zaproszeni goście: 

 1. Kamil Szczygielski – Grupa Ekotech
 2. Joachim Duda – JD Trade
 3. Paweł Wieczorek – BioEko Grupa Tauron
 4. Maciej Piwecki – Veolia EKOZEC Poznań
 5. Dariusz Wlazło – Grupa Lafarge-Holcim

 

 • Jakość i dostępność UPS-ów;
 • Zasady współpracy dostawca – odbiorca w sytuacji niestabilności podaż-popyt;
 • Podział kosztów utrzymania rejestracji REACH i innych między dostawcą a odbiorcą;
 • Rozwój nowych produktów rynkowych – zasady i perspektywy.

 

——————————————————————————————————————–

20.30                    Kolacja galowa

——————————————————————————————————————–

 


Dzień 2 – wtorek, 19.09.2023 r.


 

09.00 – 10.30    SESJA III – Regulacje środowiskowe
Moderator: dr inż. Tomasz Szczygielski, Politechnika Warszawska

 

 1. Europejskie i krajowe regulacje dla UPS-ów
  Anna Frystacka, Tauron Polska Energia S.A.
 2. CBAM – ślad węglowy dla importu UPS-ów
  Paweł Mzyk, KOBIZE
 3. Raport z badania promieniotwórczości popiołów
  dr inż. Tomasz Szczygielski, Politechnika Warszawska

 

DYSKUSJA PANELOWA  

Zaproszeni goście: 

 1. Anna Frystacka – Tauron Polska Energia S.A.
 2. Paweł Mzyk IOŚ PIB
 3. Daria Zielińska – Veolia EKOZEC Poznań

 

 • Kluczowe regulacje UE i ich wpływ na UPS-y;
 • Kluczowe regulacje krajowe i ich wpływ na UPS-y.

 

——————————————————————————————————————–

10.30 – 11.00    Przerwa kawowa

——————————————————————————————————————–

 

11.00 – 12.30    SESJA IV – odzysk UPS-ów ze składowisk
Moderator: prof. dr hab. inż. A. Szymanek

 

 1. Doświadczenia globalne w odzysk UPS-ów ze składowisk
  Peter Archer, PGE Ekoserwis S.A.
 2. Z hałdy do EN450: poprawianie jakości popiołu lotnego z redukcją emisji CO2″
  Lewis Baker, STET
 3. Własności popiołów separowanych w kierunku produktowym
  Yurii Delikhovksyi, AGH

 

DYSKUSJA PANELOWA

Zaproszeni goście: 

 1. Prof. dr hab. inż. Barbara Tora – AGH
 2. Władysław Lewandowski STET
 3. Peter Archer – PGE Ekoserwis S.A.
 4. Lewis Baker  –  STET

 

 • Optymalne technologie odzysku popiołów dla warunków krajowych;
 • Warunki ekonomiczne inwestycji i eksploatacji technologii;
 • Równoważenie popytu poprzez odzysk popiołów lotnych ze składowisk.

 

——————————————————————————————————————–

12.30 – 13.30    Lunch

——————————————————————————————————————–

 

13.30 – 14.30    SESJA V Wyzwania recyklingu w transformacji gospodarczej
Moderator: Prof. dr hab. inż. Barbara Tora (2loop/AGH)

 

 1. Recykling łopat siłowni wiatrowych i inne projekty CBiR GOZ
  Sebastian Franaszczuk, PGE Ekoserwis S.A.
 2. Zagospodarowanie osadów pościekowych
  S. Jurczyński, Veolia EKOZEC Poznań
 3. Recykling odpadów budowlanych
  Dariusz Wlazło, Lafarge-Holcim

 

DYSKUSJA PANELOWA

Zaproszeni goście: 

 1. Prof. dr hab. inż. Magdalena Wdowin – IGMSiE PAN, Kraków
 2. Sławomir Jurczyński – Veolia EKOZEC Poznań
 3. Sebastian Franaszczuk – PGE Ekoserwis S.A.
 4. Dariusz Wlazło – Lafarge-Holcim

 

 • Technologie odzysku surowców innych niże UPS;
 • Synergia innych recyklingów z UPS.

 

——————————————————————————————————————–

14.30 – 15.00    Przerwa kawowa

——————————————————————————————————————–

 

15.00 – 16.30     SESJA VI Uwarunkowania systemowe dla UPS-ów
Moderator: Kamil Szczygielski, Grupa Ekotech

 

 1. Wyzwania dla UPS w Gruzji i Azji Centralne
  dr inż. Zurab Chinchaladze, ARAG Gruzja
 2. Tefra Plus – produkty na bazie UPS-ów jako wsparcie klimatu i zrównoważonego rozwoju
  Kamil Szczygielski, Grupa Ekotech
 3. Polityka Surowcowa Państwa i Mapa GOZ
  dr inż. Tomasz Szczygielski, Politechnika Warszawska

 

DYSKUSJA PANELOWA

Zaproszeni goście:

 1. dr hab. inż. Krystian Szczepański – IOŚ Państwowy Instytut Badawczy
 2. dr inż. Zurab Chinchaladze – ARAG, Gruzja
 3. dr inż. Tomasz Szczygielski – Politechnika Warszawska
 4. Lech Sekyra – PGE Ekoserwis S.A.

 

——————————————————————————————————————–

19.00 – 24.00    Kolacja regionalna

——————————————————————————————————————–

 


Dzień 3 – środa, 20.09.2023 r.


 

09.30 – 11.30    SESJA VII – Perspektywy dla ups-ów z wysokości GUBAŁÓWKI
Moderator: Mirosław Niewiadomski PU UPS

 

Okrągły stół – Wyzwania i plany na rok 2024 PU UPS/ECOBA
Lech Sekyra, PGE Ekoserwis S.A.

 

 DYSKUSJA PANELOWA – Moderator: Mirosław Niewiadomski

 

——————————————————————————————————————–

12.00                    Lunch

——————————————————————————————————————–