biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193

Rejestracja

26 czerwca, 2018
Brak komentarzy

KARTY ZGŁOSZENIA uczestnictwa, referatu, RODO


TERMINY

15.09.2019 r.                      ostateczny termin przesyłania treści referatów

02.10.2019 r.                      ostateczny termin przesyłania kart uczestnictwa


 

 


XXVI Międzynarodowa Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI, Sopot 08–10.10.2019
KARTA UCZESTNICTWA

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Imię i nazwisko*
Stanowisko
Instytucja
NIP
Kod pocztowy*

Miejscowość*

Ulica, nr*

Tel*

Fax

E-mail*

Planowany przyjazd (data, godzina)*

Planowany wyjazd (data, godzina)*

Opłata konferencyjna (netto):

* - pola wymagane
Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 14 RODO
W związku ze zmiana przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania
od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO informujemy, że:
I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Unia Ubocznych Produktów
Spalania Czackiego 3/5 lok 121; 00-043 Warszawa.
II. W sprawie ochrony danych osobowym można kontaktować się pod numerem tel.
603 163 193, adres e-mail biuro@ unia-ups.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby
wskazany w I punkcie.
III. Cele przetwarzania: otrzymane dane osobowe są przetwarzane w celu należytej realizacji
usługi uczestnictwa w Konferencji oraz ewentualnie w celu odpowiedzi na potencjalne
roszczenia z tytułu realizacji świadczenia.
IV. Podstawa prawna przetwarzania : przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez Stowarzyszenie Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania (podstawa z art. 6 ust.
1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest działanie w celu realizacji
świadczenia organizacji Konferencji „Popioły z Energetyki 2018”.
V. Kategorie danych: będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię
i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres e-mail, numer telefonu służbowego,
nazwa instytucji, którą Państwo reprezentują.
VI. Odbiorcy danych: dane osobowe mogą zostać przekazane organizatorom Konferencji
„Popioły z Energetyki 2018”.
VII. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym
mogą ujawnić się roszczenia z tytułu realizacji świadczenia.
Zgodnie z RODO, każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:
dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; żądania sprostowania (poprawiania) swoich
danych; żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych; przenoszenia danych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanemu
przetwarzaniu (w zakresie dopuszczalnym przepisami RODO); wniesienia skargi do organu
nadzorczego Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Państwu i Państwa przedstawicielom prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej.
Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku
do danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.

* Zapoznałem się