biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193

Rejestracja

26 czerwca, 2018
Brak komentarzy

KARTY ZGŁOSZENIA uczestnictwa, referatu, RODO


TERMINY

15.09.2019 r.                      ostateczny termin przesyłania treści referatów

02.10.2019 r.                      ostateczny termin przesyłania kart uczestnictwa


 

 


  XXVI Międzynarodowa Konferencja POPIOŁY Z ENERGETYKI, Sopot 08–10.10.2019
  KARTA UCZESTNICTWA

  ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

  Imię i nazwisko*
  Stanowisko
  Instytucja
  NIP
  Kod pocztowy*

  Miejscowość*

  Ulica, nr*

  Tel*

  Fax

  E-mail*

  Planowany przyjazd (data, godzina)*

  Planowany wyjazd (data, godzina)*

  Opłata konferencyjna (netto):

  * - pola wymagane
  Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 14 RODO
  W związku ze zmiana przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania
  od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) RODO informujemy, że:
  I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Unia Ubocznych Produktów
  Spalania Czackiego 3/5 lok 121; 00-043 Warszawa.
  II. W sprawie ochrony danych osobowym można kontaktować się pod numerem tel.
  603 163 193, adres e-mail biuro@ unia-ups.pl, lub pisemnie na adres naszej siedziby
  wskazany w I punkcie.
  III. Cele przetwarzania: otrzymane dane osobowe są przetwarzane w celu należytej realizacji
  usługi uczestnictwa w Konferencji oraz ewentualnie w celu odpowiedzi na potencjalne
  roszczenia z tytułu realizacji świadczenia.
  IV. Podstawa prawna przetwarzania : przetwarzanie przekazanych danych osobowych jest
  niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
  przez Stowarzyszenie Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania (podstawa z art. 6 ust.
  1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem jest działanie w celu realizacji
  świadczenia organizacji Konferencji „Popioły z Energetyki 2018”.
  V. Kategorie danych: będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię
  i nazwisko, stanowisko służbowe, służbowy adres e-mail, numer telefonu służbowego,
  nazwa instytucji, którą Państwo reprezentują.
  VI. Odbiorcy danych: dane osobowe mogą zostać przekazane organizatorom Konferencji
  „Popioły z Energetyki 2018”.
  VII. Okres przechowywania danych: dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym
  mogą ujawnić się roszczenia z tytułu realizacji świadczenia.
  Zgodnie z RODO, każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:
  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; żądania sprostowania (poprawiania) swoich
  danych; żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania danych; przenoszenia danych w zakresie danych podlegających zautomatyzowanemu
  przetwarzaniu (w zakresie dopuszczalnym przepisami RODO); wniesienia skargi do organu
  nadzorczego Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.
  Prawo do sprzeciwu
  W każdej chwili przysługuje Państwu i Państwa przedstawicielom prawo do wniesienia sprzeciwu
  wobec przetwarzania danych przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej.
  Przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku
  do danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
  interesów, praw i wolności lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia
  lub obrony roszczeń.

  * Zapoznałem się