biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193
26 czerwca, 2018
Brak komentarzy

DZIEŃ I     WTOREK, 08.10.2019 r.


 

9:00 – 12:00       Spotkanie Członków / Firm Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania

 

13:00 – 14:00     Lunch

 

14:00 – 14:15    OTWARCIE KONFERENCJI

      Mirosław Niewiadomski – Prezes Zarządu PU UPS

 

14:15 – 15:00       SESJA  I     

W poszukiwaniu nowych atutów UPS-ów dla gospodarki i energetyki – odpad, substancja, produkt.

 

Wystąpienie Głównych Partnerów Konferencji:

Lech Sekyra – Prezes Zarządu PGE Ekoserwis

Magdalena Drac-Tatoń – Prezes Zarządu, MEGMAR

 

15:00 – 15:30       Przerwa kawowa

 

15:30 – 16:00

SBB Energy/ ABH Turkey Innovative Approach to Combustion Byproducts

 

16:00 – 17:30      

Dyskusja interaktywna i panelowa po wykładach Sesji I

Wyzwania dla energetyki, a perspektywy dla UPS-ów

 

Prowadzenie:

dr inż. Tomasz Szczygielski – Politechnika Warszawska

Uczestnicy:

Norbert Grudzień – PGE GiEK

Tomasz Wilczak – PGNiG TERMIKA

Waldemar Łagoda – Ministerstwo Energii

Magdalena Drac-Tatoń – MEGMAR

Paweł Mzyk – KOBIZE

Lech Sekyra – PGE Ekoserwis

Robert Żmuda i Mesut Dal – SBB ENERGY/ ABH

 

Tezy do dyskusji:

– unijna polityka wobec paliw kopalnych oraz odpadów mineralnych oraz regulacje trans sektorowe i ich długofalowy wpływ na miejsce UPS-ów w gospodarce,

– polityka klimatyczna i jej wpływ na handlowe wykorzystanie UPS-ów,

– technologie w energetyce a ich wpływ dla rozwoju zastosowań UPS-ów w gospodarce,

– doktryna pierwszeństwa dla wtórnych a potrzeba narzędzi dla wdrożenia w gospodarce współczynnika antropogeniczności.

 

19:30     GALA Feniksów

 


DZIEŃ II     ŚRODA, 09.10.2019 r.


 

09:00 – 10:30       SESJA II     

Praktyka i strategia dla gospodarczego wykorzystania UPS-ów

Moderator: Zbigniew Chrzanowski – Eko-Zec Poznań

 

 

09:00 – 09:30

dr inż. H. J. Feuerborn

Prawne i normalizacyjne aspekty zarządzania ubocznymi produktami spalania

 

09:30 – 09:50

Zbigniew Chrzanowski – Eko-Zec Poznań

Polska jako potencjalne źródło UPS-ów dla Europy po roku 2020

 

09:50 – 10:10

dr inż. Tomasz Szczygielski – Politechnika Warszawska

 Anna Frystacka – Tauron Polska Energia

REACH – podsumowanie 10- lecia regulacji, perspektywy i wyzwania

 

10:10 – 10:30

prof. Rudolf  Hela – University of Technology Brno

Metodika pro používání popílků po procesu SNCR pro výrobu betonu

 

 

10:30 – 11:00       Przerwa kawowa

 

 

11:00 – 13:30       SESJA III    

Innowacje i technologie – warunek konieczny, a czy wystarczający dla obecności UPS-ów w otaczającej rzeczywistości

Moderator: Robert Żmuda – Członek Zarządu PU UPS

 

11:00 – 11:20

Dominika Bandoła – ITC Politechnika Śląska

Realizacja polityki klimatycznej – czy jakość UPS jest zagrożona – referat wprowadzający

 

11:20 – 11:40

Natalia Maciejewska – MEGMAR

Perspektywy rozwoju biotechnologii w energetyce – stan obecny i przyszły

 

11:40 – 12:10

Joe Wong – ADA Carbon Solutions

Strategies for Mercury Control with Coal Combustion Product Preservation

 

12:10 – 12:30

Sławomir Sadkowski – W.L. Gore & Associates Polska

Utrzymanie jakości UPS – unikalna korzyść z zastosowania metody
Gore GMCS do redukcji rtęci ze spalin

 

12:30 – 12:50

Magdalena Gazda-Grzywacz – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Synteza geopolimerów z popiołów lotnych z zakładu termicznego
przekształcania odpadów w kontekście gospodarki obiegu zamkniętego

 

 

12:50 – 13:30       Dyskusja panelowa

Prowadzący:  Robert Żmuda – Członek Zarządu PU UPS

 

Uczestnicy:

Magdalena Drac-Tatoń – MEGMAR

Magdalena Wdowin – Polska Akademia Nauk

Jacek Łączny – Główny Instytut Górnictwa

Joe Wong – ADA Carbon Solutions

Lech Sekyra – PGE Ekoserwis

Robert Żmuda – SBB Energy

dr inż. H. J. Feuerborn

Magdalena Gazda-Grzywacz – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

 

Tezy do dyskusji:

– warunki brzegowe dla jakości popiołów,

– czy proponowane technologie redukcji emisji na drodze kocioł – komin są w stanie dostarczyć jakościowo dobry UPS,

– usuwanie niedoskonałości jakościowych powstających w procesach oczyszczania spalin
w procesie pierwotnym i wtórnym dla dalszego przetwarzania i uzdatniania UPS-ów,

– zaangażowanie energetyki – regulacyjność bloków i wymagania operatora.

 

 

13:30 – 14:30       Lunch

 

 

14:30 – 17:00       SESJA IV

Projekty Infrastrukturalne – perspektywa dla UPS-ów w zastosowaniach inżynieryjnych.

Moderator: dr inż. Tomasz Szczygielski – Politechnika Warszawska

 

14:30 – 14:50

Marian Woźniak – Knoechelmann Polska

Stabilizacja gruntów trudnych z użyciem modyfikowanych spoiw hydraulicznych na przykładzie projektu Biskupiec

 

14:50 – 15:10

dr inż. Mikołaj Ostrowski – Zakład Betonu ICIMB

Popiół lotny krzemionkowy jako dodatek do betonu zapewniający
ochronę przed korozją betonu

 

15:10 – 15:30

prof. Barbara Tora – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Kierunki zastosowań popiołów lotnych szczególnie w technologiach górniczych

 

15:30 – 15:50

Michał Bieńkowski – Zakład Separacji Popiołów EC Siekierki

Zakład Separacji Popiołów Siekierki – doświadczenia po pierwszym
roku funkcjonowania

 

15:50 – 16:10

dr hab. inż. Aldona Łowińska-Kluge – Eko-Zec Poznań

Przydatność popiołu lotnego z elektrociepłowni Karolin w Poznaniu
do zastosowań w przemyśle jądrowym

 

16:10 – 17:00       Dyskusja panelowa z udziałem prelegentów:

Prowadzący:  dr inż. Tomasz Szczygielski – Politechnika Warszawska

 

Uczestnicy:  

Marian Woźniak – Knoechelmann Polska

Kamil Szczygielski – Grupa Ekotech

dr inż. Tomasz Baran – Zakład Betonu ICIMB

prof. Barbara Tora – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

Michał Bieńkowski – Zakład Separacji Popiołów EC Siekierki

Daria Zielińska – Eko-Zec Poznań

 

Tezy do dyskusji:

– Bariery i kierunki rozwiązań systemowych dla stosowania UPS

 

 

20:00 – 23:00       KOLACJA REGIONALNA

 

 


DZIEŃ III     CZWARTEK, 10.10.2019 r.


 

9:30 – 11:30       SESJA V

– potyczki intelektualne / wymiana myśli i idei …..

Moderator:  Katarzyna Dziurska i Lech Sekyra

               

 

9:45 – 11:30       Dyskusja otwarta tezy do dyskusji:

– przyszłość branży popiołowej, nasze szanse w Europie, regulacyjność pracy bloków, a jakość UPS-ów,

– nowe kierunki rozwoju technologicznego w sektorze paliwowo-energetycznym,

– bariery wzrostu innowacji w obszarze UPS-ów,

– wyzwania

 

Dyskusja – liderzy branży – przedstawianie przez Prezesów widzenie pryncypiów przyszłości:

 

Zbigniew Chrzanowski – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Eko-Zec

Lech Sekyra – PGE Ekoserwis

Zdzisław Bąk – Epore

Kamil Szczygielski – Grupa Ekotech

Jan Koziara – BIOEKO

Adam Leszkiewicz – Steag Energo Mineral

Robert Żmuda – SBB ENERGY

 

Panel dyskusyjny z zaangażowaniem aktywnym uczestników sesji.

 

11:30 – 12:00       Podsumowanie Sesji V i ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

        Mirosław Niewiadomski – Prezes Zarządu PU UPS

 

12:00                  Lunch