biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193
Czerwiec 26, 2018
Brak komentarzy

 

DZIEŃ I     WTOREK, 08.10.2019 r.


9:00 – 12:00           Spotkanie Członków / Firm Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania

 

13:00 – 14:00         Lunch

 

14:00 – 14:15        OTWARCIE KONFERENCJI

Mirosław Niewiadomski – Prezes Zarządu PU UPS

 

14:15 – 16:45        SESJA  I    

W poszukiwaniu nowych atutów UPS-ów dla gospodarki i energetyki – odpad, substancja, produkt

Moderator:  Mirosław Niewiadomski – Prezes Zarządu PU UPS

 

—  Katarzyna Dziurska – PGNiG Termika
     UPS w zmieniającym się prawie. Szanse i wyzwania

—  Paweł Mzyk – KOBIZE

Wystąpienie dwóch przedstawicieli Ministerstwa Energii

Wystąpienie Głównego Partnera Konferencji
     Lech Sekyra – Prezes PGE Eko Serwis Rybnik/Wrocław

Magdalena Drac-Tatoń – Prezes Zarządu, MEGMAR

 

od  16:45              Dyskusja interaktywna i panelowa po wykładach Sesji I

Wyzwania dla energetyki, a perspektywy dla UPS-ów

Prowadzenie: Mirosław Niewiadomski – Prezes Zarządu PU UPS

 

Uczestnicy:

—  Paweł Mzyk – KOBIZE

—  prof. dr hab. inż. Arkadiusz Szymanek – Politechnika Częstochowska

—  Lech Sekyra – PGE Ekoserwis

—  Tomasz Wilczak – PGNiG TERMIKA SA

—  dr inż. Tomasz Szczygielski – Politechnika Warszawska

 

Tezy do dyskusji:

unijna polityka wobec paliw kopalnych oraz odpadów mineralnych oraz regulacje trans sektorowe i ich długofalowy wpływ na miejsce UPS-ów w gospodarce,

polityka klimatyczna i jej wpływ na handlowe wykorzystanie UPS-ów,

technologie w energetyce, a ich wpływ dla rozwoju zastosowań UPS-ów w gospodarce,

doktryna pierwszeństwa dla wtórnych, a potrzeba narzędzi dla wdrożenia w gospodarce współczynnika antropogeniczności.

 

19:30     GALA Fenixów

 


DZIEŃ II     ŚRODA, 09.10.2019 r.


 

09:00 – 10:30        SESJA II    

Praktyka i strategia dla gospodarczego wykorzystania UPS-ów.

Moderator: Zbigniew Chrzanowski

 

 09:00 – 09:30

dr inż. H. J Feuerborn 

Prawne i normalizacyjne aspekty zarządzania ubocznymi produktami spalania

09:30 – 09:50

Zbigniew Chrzanowski – Eko-Zec Poznań

Polska jako potencjalne źródło UPS-ów dla Europy po roku 2020

09:50 – 10:10

dr inż. Tomasz Szczygielski, Anna Frystacka – Politechnika Warszawska

Resume – REACH – podsumowanie 10 lecia, perspektywy i wyzwania

10:10 – 10:30

prof. Rudolf  Hela – University of Technology Brno

Metodika pro používání popílků po procesu SNCR pro výrobu betonu

 

10:30 – 11:00        Przerwa kawowa

 

11:00 – 13:30        SESJA III  

Innowacje i technologie – warunek konieczny, a czy wystarczający dla obecności UPS-ów w otaczającej rzeczywistości

Moderator: Robert Żmuda – Członek Zarządu PU UPS

 11:00 – 11:20

Dominika Bandoła – ITC Politechnika Śląska

Realizacja polityki klimatycznej – czy jakość UPS jest zagrożona – referat wprowadzający

11:20 – 11:40

Natalia Maciejewska – MEGMAR

Perspektywy rozwoju biotechnologii w energetyce – stan obecny i przyszły

11:40 – 12:10

Joe Wong – ADA Carbon Solutions

Strategies for Mercury Control with Coal Combustion Product Preservation

12:10 – 12:30

Sławomir Sadkowski – W.L. Gore & Associates Polska Sp. z o.o.

Utrzymanie jakości UPS – unikalna korzyść z zastosowania metody Gore GMCS do redukcji rtęci ze spalin

12:30 – 13:30

Dyskusja panelowa:

—  warunki brzegowe dla jakości popiołów,

—  czy proponowane technologie redukcji emisji na drodze kocioł – komin są w stanie dostarczyć jakościowo dobry UPS,

—  usuwanie niedoskonałości jakościowych powstających w procesach oczyszczania spalin w procesie pierwotnym i wtórnym dla dalszego przetwarzania i uzdatniania UPS-ów,

—  zaangażowanie energetyki – regulacyjność bloków i wymagania operatora.

 

Norbert Grudzień – PGE GiEK – Wiceprezes Zarządu,

Magdalena Drac-Tatoń – MEGMAR, Prezes Zarządu,

Magdalena Wdowin – Profesor, Polska Akademia Nauk,

Jacek Łączny – Profesor, Główny Instytut Górnictwa

Joe Wang – ADA Carbon Solutions, Chief Technology Officer

 

13:30 – 14:30       Lunch

 

14:30 – 17:00        SESJA IV  

Projekty Infrastrukturalne – perspektywa dla UPS-ów w zastosowaniach inżynieryjnych

Moderator: dr inż. Tomasz Szczygielski – Politechnika Warszawska

 

Pokazanie zakresów zastosowań, barier i systemowych rozwiązań.

 

14:30 – 14:50

Kamil Szczygielski – GRUPA EKOTECH Sp. z o.o. + zaproszeni goście

PORR – kontakt i szczegóły – pokazanie całego projektu infrastrukturalnego z wartością dodaną jaką niesie obecność UPS-ów w projekcie

14:50 – 15:10

Kamil Szczygielski  – GRUPA EKOTECH Sp. z o.o. + zaproszeni goście

POLAQUA –kontakt i szczegóły – pokazanie całego projektu

15:10 – 16:30

Daria Zielińska – Eko-Zec Sp. z o.o., Poznań

Wymagania techniczno-prawne mieszanek popiołowo-żużlowych
– praktyczne zastosowanie w drogownictwie 

16:30 – 16:50

Michał Bieńkowski – Zakład Separacji Popiołów EC Siekierki

Zakład Separacji Popiołów Siekierki – doświadczenia po pierwszym roku funkcjonowania

16:50 – 17:50

Panel dyskusyjny: prelegenci i zaproszeni goście

Podsumowanie: dr inż. Tomasz Szczygielski – Politechnika Warszawska

 

20:00 – 23:00         KOLACJA REGIONALNA

 


DZIEŃ III     CZWARTEK, 10.10.2019 r.


 

9:30 – 11:30         SESJA V   

– potyczki intelektualne / wymiana myśli i idei …

Moderator:  Katarzyna Dziurska i Lech Sekyra

                                (…. nawiązanie do Raportu PGE S.A. – nowe obszary do wykorzystania, nieużytki, etc…..)

 

Dyskusja otwarta uczestnicy

—  przyszłość branży popiołowej, nasze szanse w Europie, regulacyjność pracy bloków a jakość UPS-ów,

—  nowe kierunki rozwoju technologicznego w sektorze paliwowo-energetycznym,

—  bariery wzrostu innowacji w obszarze UPS-ów,

—  wyzwania

 

Dyskusja liderzy branży: przedstawianie przez Prezesów widzenie pryncypiów przyszłości

—  Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Eko-Zec Sp. z o.o.

—  PGE EkoSerwis Sp. z o.o.

—  Epore Sp. z o.o.

—  Grupa Ekotech Sp. z o.o.

—  Bioeco Grupa TAURON Sp. z o.o.

—  Steag Energo Mineral Sp. z o.o.

—  SBB ENERGY S.A.

 

Panel dyskusyjny z zaangażowaniem aktywnym uczestników sesji.

 

11:30 – 12:00      Podsumowanie Sesji V i ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

                            Mirosław Niewiadomski – Prezes Zarządu PU UPS

 

12:00                     Lunch