biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193
26 czerwca, 2018
Brak komentarzy

TERMINY

15.09.2019 r.                      ostateczny termin przesyłania treści referatów

02.10.2019 r.                      ostateczny termin przesyłania kart uczestnictwa


KOSZT UCZESTNICTWA

 

Opłata konferencyjna:                             1.950 zł netto

dla Członków Polskiej Unii UPS:             1.750 zł netto

W cenie zawarte są: udział w obradach, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady, kolacje, udział w Gali Feniksów (cena nie obejmuje noclegów).

 

Opłata dla osoby towarzyszącej (nie biorącej udziału w konferencji)   1.000 zł netto

W cenie zawarte są: obiady, kolacje, udział w Gali Feniksów (cena nie obejmuje noclegów).


INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem udziału w konferencji jest terminowe przesłanie karty uczestnictwa wraz z potwierdzeniem przelewu. Faktury VAT będą wystawiane i wysyłane po dokonaniu opłaty konferencyjnej.
Przy dokonywaniu wpłaty uprzejmie prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika konferencji.

 

Konto bankowe:

ING Bank Śląski S.A. O/Warszawa: 61 1050 1025 1000 0023 4277 8202
z dopiskiem “Popioły 2019”

 

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie stanowi podstawy do zwrotu należności za udział w konferencji.


ADRES BIURA KONFERENCYJNEGO

Stowarzyszenie Polska Unia UPS
ul. Czackiego 3/5, pokój 121
00-043 Warszawa

NIP: 852-240-36-81

Sprawy organizacyjne i merytoryczne:
Aneta Wiski: tel. +48 661 269 565, +48 603 163 193
e-mail: a.wiski@unia-ups.pl, biuro@unia-ups.pl