biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193
Maj 4, 2017
Brak komentarzy

SPOTKANIE poprzedzające konferencję


25.10.2017 – ŚRODA

9.00 – 12.00    Spotkanie Członków / Firm Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania


KONFERENCJA


25.10.2017 – ŚRODA

13.00 – 14.00    Lunch

 

14.00 – 14.15    OTWARCIE KONFERENCJI
Mirosław Niewiadomski – Prezes Zarządu PU UPS
Artur Zając – Wiceprezes Zarządu PU UPS

 

14.15 – 16.15    Sesja I – Gospodarka o obiegu zamkniętym na świecie, a uboczne produkty spalania
Moderator:  Mirosław Niewiadomski

 

 • dr inż. Herbert Leopold Gabryś – wykład wprowadzający
  „…energetyka węglowa 2017: gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy…”

 

 • dr David Harris – Asian Coal Ash Association
  „Uboczne produkty spalania, a gospodarka obiegu zamkniętego w Azji”

 

 • prof. John Groppo – University of Kentucky
  „Uzdatnianie popiołu do produktu w procesach spalania węgla w energetyce”

 

 • dr inż. Tomasz Szczygielski – Politechnika Warszawska
  „Bezodpadowa Energetyka Węglowa – wdrażanie i obszary innowacji”

 

 

Dyskusja panelowa po wykładach Sesji I – prowadzenie: Mirosław Niewiadomski

 

Zaproszeni paneliści:
prof. John Groppo – University of Kentucky
prof. Arkadiusz Szymanek – Politechnika Częstochowska
dr David Harris – Asian Coal Ash Association
dr inż. Tomasz Szczygielski – Politechnika Warszawska

 

16.15 – 16.45    Przerwa kawowa

 

16.45 – 18.30     Sesja II – Dorobek uzdatniania ups-ów do produktów
Moderator:  prof. Arkadiusz Szymanek

 

 • prof. Joanna Kulczycka – IGSMiE PAN Kraków
  „Górnictwo i energetyka jako elementy gospodarki o obiegu zamkniętym”

 

 • dr inż. Jan Hycnar – ECOCOAL Consulting
  „Technologiczne Modele Gospodarki o obiegu zamkniętym ubocznych produktów spalania węgli”

 

 • prof. Barbara Tora – AGH Kraków
  „Metodologia przetwarzania odpadów mineralnych do produktów”

 

 • prof. Jacek Łączny – GIG Katowice „BEW”
  „Modelowanie i organizowanie procesów przetwarzania ubocznych produktów spalania”

 

 

Dyskusja panelowa po wykładach Sesji II – prowadzenie: prof. Arkadiusz Szymanek

 

Zaproszeni paneliści:
prof. Joanna Kulczycka – IGSMiE PAN Kraków
prof. Jacek Łączny – GIG Katowice
prof. Barbara Tora – AGH Kraków
dr inż. Jan Hycnar – ECOCOAL Consulting
Mirosław Niewiadomski – PGE GiEK S.A.

 

19.30     WIECZÓR REGIONALNY

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

26.10.2017 – CZWARTEK

9.00 – 11.15     SESJA III – BEW – Innowacyjna dźwignia rozwoju energetyki
Moderator: Mirosław Niewiadomski – Prezes Zarządu PU UPS

 

 • Zbigniew Chrzanowski – EKO-ZEC Sp. z o.o.
  „Zmiany na rynku UPS w Polsce”

 

 • Robert Żmuda – SBB Energy S.A.
  „Instalacja odazotowania spalin w technologii tail-end SCR w trosce o przydatność handlową UPS”

 

 • prof. Jean Diatta – Uniwersytet Przyrodniczy Poznań
  „Popioły ze spalania biomasy roślinnej (fitopopioły) – recykling i agrochemiczny potencjał”

 

 • prof. Rudolf Hela CSc. – Vysoké Učeni Technické v Brně
  „Betony s vysokým obsahem úletových popílků”

 

 

Dyskusja panelowa po wykładach Sesji III – prowadzenie: Mirosław Niewiadomski

 

Zaproszeni paneliści:
prof. Rudolf Hela CSc. – Vysoké učeni technické v Brně
Martin Hanczar – Skawina, Grupa CEZ
prof. Witold Elsner – Politechnika Częstochowska
Robert Żmuda – SBB Energy S.A.
Zbigniew Chrzanowski – EKO-ZEC Sp. z o.o.

 

11.15 – 11.45    Przerwa kawowa

 

11.45 – 13.30    SESJA IV – Otoczenie regulacyjne, a jakość ups-ów w najbliższych latach
Moderator: Robert Żmuda

 

 • prof. Tadeas Ochodek – University of Ostrava
  „Monitoring i pomiary – wymagania konkluzji BAT w kontekście ups-ów”

 

 • Sonia Jarema–Suchorowska – Energopomiar Sp. z o.o.
  „Od odpadu do produktu. Sposoby przetwarzania popiołów z kotłów fluidalnych na produkty rynkowe”

 

 • Pavel Hanzl – Brno University of Technology
  „Amoniak a ups-y”

 

 • Karel Honysch – EOP HOKA Polska Czechowice-Dziedzice
  „Vliv denitrifikace metodou SNCR na fyzikálně mechanické vlastnosti popílku“

 

 • Michał Przybyłowski – 3POWER Sp. z o.o. Sp. k.
  „Transport, składowanie i przeróbka materiałów sypkich”

 

 

13:30 – 14.30    Lunch

 

 

14.30 – 16.15      SESJA V – Nauka i praktyka dla gospodarczego wykorzystania UPS
Moderator: Artur Zając – Wiceprezes PU UPS

 

 • Daria Zielińska – EKO-ZEC Sp. z o.o.
  „System badań i certyfikacji UPS”

 

 • Tomasz Bień – Biko–Serwis Sp. z o.o. Sp. K.
  „Jak kontrolować skład UPS: modelowanie układów dozujących sorbent i jego wtrysk”

 

 • Zdzisław Bąk – EPORE Sp. z o.o.
  „Cegiełka” EPORE Sp. z o.o. do BEW

 

 • Paweł Pill – Uponor Infra Sp. z o.o.
  „Nowoczesne rurociągi polietylenowe z wykładziną Slurry do hydrotransportu popiołów”

 

 • dr Tadeusz Podstawka – Politechnika Ostrava / IHAS
  „Transport i magazynowanie materiałów sypkich”

 

16.15 – 16.30    Przerwa kawowa

 

19.00 – 24.00     GALA FENIKSÓW

 


27.10.2017 – PIĄTEK

9.30 – 11.30     SESJA VI – Czy Bezodpadowa Energetyka Węglowa jest możliwa?
Szanse i bariery – warunki brzegowe dla BEW
Moderator: Mirosław Niewiadomski, dr inż. Tomasz Szczygielski, Zdzisław Bąk

 


Konsultacja:

dr inż. Jan Hycnar – ECOCOAL Consulting
dr inż. Stanisław Tokarski – GIG Katowice

 

Panel dyskusyjny z zaangażowaniem aktywnym uczestników sesji.

 

11.30 – 12.00    Podsumowanie Sesji VI i ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Mirosław Niewiadomski – Prezes Zarządu PU UPS

 

12.00        Lunch