biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193
Czerwiec 26, 2018
Brak komentarzy

XXV Międzynarodowa Konferencja

„POPIOŁY Z ENERGETYKI”

16-18 października 2018 r.
Krynica Zdrój, Hotel Czarny Potok

 


PROGRAM  KONFERENCJI 

DZIEŃ I – wtorek, 16.10.2018 r.
_____________________________________

 

14.00 – 14.30    OTWARCIE KONFERENCJI
                          – Mirosław Niewiadomski, Prezes Zarządu PU UPS

14.30 – 14.45    PGE Ekoserwis – Lider Innowacji

14.45 – 15.15    Wyzwania dla energetyki a uboczne produkty spalania
                          – Herbert Leopold Gabryś – KIG

Wykład z procesów technologicznych energetycznego spalania paliw stałych jako naturalna konsekwencja zmian w technologiach wytwarzania jako determinanta sytuacji obecnej: regulacyjność pracy bloków, jakość paliwa, kolejne „fabryki chemiczne” na drodze spalin, regulacje prawne (Dyrektywy unijne, etc.)

 

15.15 – 16.15   SESJA I:  Dyskusja panelowa – Wyzwania dla energetyki a ups
                         Moderator: prof. dr hab Arkadiusz Szymanek, Politechnika Częstochowska

 

Tezy do dyskusji:

  • logika dotychczasowej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, jej trwałość i perspektywy,
  • zmiany w trybach prowadzenia ruchu jednostek wytwórczych, a konsekwencje dla produkcji/produktów: energii elektrycznej, ciepła i ups-ów,
  • doktryna pierwszeństwa dla wtórnych, a wdrożenie zdecydowanego wzrostu współczynnika antropogeniczności,
  • mitygacja ryzyk biznesowych wynikających z dynamicznie zmieniającego się otoczenia zewnętrznego/unijnych regulacji.

 

16.15 – 16.45    Przerwa kawowa

 

16.45 – 18.15    SESJA II:  Od „Szare na Złote” do GOZ – 25 lat działalności PU UPS
                          Moderator: dr inż. Tomasz Szczygielski, Politechnika Warszawska

 

19.30     WIECZÓR REGIONALNY


 

DZIEŃ 2 – środa  17.10.2018 r.
_____________________________________

 

9.00 – 11.15      SESJA III:  Innowacje & technologie – dźwignia rozwoju energetyki
                          Moderator: Artur Zając

 

Technologia SCR: pryncypia procesu odazotowania a produkcja katalizatorów

  • technologia SCR: pryncypia procesu,
  • emisja rtęci – prostota rozwiązań dla utrzymania jakości ups-ów.

 

Dyskusja panelowa:

  • nowe kierunki rozwoju technologicznego w sektorze paliwowo-energetycznym,
  • bariery wzrostu innowacji w obszarze ups-ów.

 

11.15 – 11.30    Przerwa kawowa

 

11.30 – 13.30    SESJA IV:  Otoczenie regulacyjne, a jakość ups-ów w najbliższych latach
                          Moderator: Robert Żmuda

 

  • jakość ups-ów pochodną procesu spalania paliw,
  • BATc/ BREF

 

13:30 – 14.30    Lunch

 

14.30 – 16.00    SESJA V:  Nauka i praktyka w uzdatnianiu UPS do produktów
                          Moderator: Zbigniew Chrzanowski & dr Tomasz Szczygielski

 

19.30 – 24.00     GALA FENIKSÓW


 

DZIEŃ 3 – czwartek, 18.10.2018 r.
_____________________________________

 

9.30 – 11.30      SESJA VI: Warunki brzegowe dla Bezodpadowej Energetyki Węglowej (BEW)

Debata:  Wyzwania europejskie, a przyszłość branży popiołowej
Moderator: Mirosław Niewiadomski, Prezes Zarządu PU UPS

 

11.30 – 12.00    ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
                         Mirosław Niewiadomski, Prezes Zarządu PU UPS

12.00        Lunch