biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193
Czerwiec 26, 2018
Brak komentarzy

XXV Międzynarodowa Konferencja

„POPIOŁY Z ENERGETYKI”

16-18 października 2018 r.
Krynica Zdrój, Hotel Czarny Potok

 


PROGRAM  KONFERENCJI 

DZIEŃ I – wtorek, 16.10.2018 r.
_____________________________________

 

13:00 – 14.00    Lunch

 

14.00 – 14.30    OTWARCIE KONFERENCJI
                          – Mirosław Niewiadomski, Prezes Zarządu PU UPS

 

14.30 – 14.45    Lider Innowacji PGE Ekoserwis 

Lech Sekyra – Prezes Zarządu

14.45 – 15.15   Wykład wprowadzający:

Współczesne wyzwania dla energetyki, a perspektywy dla UPS
Herbert Leopold Gabryś – Przewodniczący KEL KIG

15.15 – 15.25    BIOEKO Grupa TAURON prezentacja firmy

–  Andrzej Grela  – Prezes Zarządu

15.25 – 15.40    MEGMAR prezentacja firmy

–  Magdalena Drac-Tatoń – Prezes Zarządu


 

15.40 – 16.30   SESJA I: Wyzwania dla energetyki, a perspektywy dla UPS
                         Moderator: prof. dr hab Arkadiusz Szymanek, Politechnika Częstochowska

 

Dyskusja panelowa:

 • Lech Sekyra – PGE Ekoserwis
 • Prof. Jacek Łączny – Główny Instytut Górniczy
 • Dr Tomasz Szczygielski – Politechnika Warszawska
 • Prof. Arkadiusz Szymanek – Politechnika Częstochowska

 

Tezy do dyskusji:

 • polityka klimatyczna Unii Europejskiej, jej trwałość i perspektywy,
 • zmiany w prowadzenia ruchu jednostek wytwórczych i konsekwencje dla produkcji energii elektrycznej, ciepła i ups-ów,
 • doktryna pierwszeństwa dla wtórnych i wdrożenie w gospodarce współczynnika antropogeniczności,
 • mitygacja ryzyk biznesowych wynikających z dynamicznie zmieniającego się otoczenia zewnętrznego/unijnych regulacji.

 

16.30 – 17.00    Przerwa kawowa

 

17.00 – 18.00       SESJA II:  Od „Szare na Złote” do GOZ

– 25 lat działalności Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania – retrospekcja 25 lat minęło…
Wprowadzenie i moderowanie dyskusji: dr inż. Tomasz Szczygielski, Politechnika Warszawska

 

19.00     WIECZÓR REGIONALNY


 

DZIEŃ 2 – środa  17.10.2018 r.
_____________________________________

 

9.00 – 11.00      SESJA III:  Otoczenie regulacyjne, a jakość ups-ów w najbliższych latach
                          Moderator: Robert Żmuda, SBB Energy

 

 • Wykład wprowadzający: Jakość UPS pochodną procesu spalania paliw
  Robert Żmuda, SBB Energy

 

 • BAT/ BREF – przegląd wymagań dla LCP w zakresie emisji zanieczyszczeń i ich wpływ na gospodarkę UPS
  Sonia Suchorowska z zespołem, Energopomiar Sp. z o.o., Gliwice

 

 • Parametry charakteryzujące popioły lotne, istotne w kontekście ich proekologicznego wykorzystania
  Paweł Rybowicz z zespołem, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

 

 • Amoniak a jakość UPS – prezentacja Mapy Drogowej dla sektora elektroenergetycznego
  prof. Magdalena Wdowin, IGSMiE PAN, Kraków

 

 • Redukcja emisji rtęci ze spalin w zgodzie z jakością UPS – prezentacja wyników projektu HYBREM
  Dominika Bandoła, SBB Energy, Opole

 

11.15 – 11.30    Przerwa kawowa

 

11.30 – 13.30    SESJA IV:  Innowacje i technologie – dźwignia rozwoju energetyki
                          Moderator: Mirosław Niewiadomski, Prezes Zarządu PU UPS

 

 • Technologia SCR: pryncypia procesu odazotowania, a produkcja katalizatorów:
  – technologia SCR: pryncypia procesu
  – SCR – technologia w zgodzie z jakością UPS
  Volker Strassner, Johnson Matthey, Gliwice

 

 • Instalacja do redukcji NOx  – wkłady katalityczne w obrotowym podgrzewaczu powietrza bez ingerencji konstrukcję kotła w zgodzie z jakością popiołów lotnych
  Robert Żmuda, SBB Energy, Opole

 

 • Redukcja rtęci ze spalin metodą Gore GMCS – proste rozwiązanie dla utrzymania jakości UPS
  Sławomir Sadkowski, W.L. Gore & Associates Polska Sp. z o.o., Warszawa

 

 • Redukcja emisji rtęci metalicznej za pomocą wtrysku węgla aktywowanego z bromem oraz solami bromu firmy ALBEMARLE
  Monika Wal, OMYA Sp. z o.o.

 

 • Waloryzacja mechaniczna popiołów lotnych, jako efektywna metoda otrzymywania specjalistycznych surowców dla przemysłu budowlanego
  Paulina Nowak z zespołem, PGE Energia Ciepła S.A.

 

13:30 – 14.30    Lunch

 

14.30 – 16.00    SESJA V:  Nauka i praktyka dla gospodarki ups
                          Moderator: dr Tomasz Szczygielski, Zbigniew Chrzanowski

 

 • Kluczowe Europejskie Regulacje Gospodarki Obiegu Zamkniętego w 2018 roku
  dr Tomasz Szczygielski, Politechnika Warszawska

 

 • Optymalizacja procesów na drodze od odpadu do produktu…
  – narzędzia/modelowanie i procedury normalizacyjne”

  Prof. Jacek Łączny, GIG Katowice

 

 • Potencjał minerałów antropogenicznych
  Krzysztof Knaś, Politechnika Częstochowska

 

 • Geopolimery z popiołów lotnych (w aspekcie pozyskiwania surowców antropogenicznych)
  prof. Barbara Tora, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

 

 • Możliwości wykorzystania produktu poreakcyjnego z półsuchej metody odsiarczania spalin (PPR), jako częściowego zamiennika sorbentu w instalacji mokrego odsiarczania spalin
  mgr inż.Zbigniew Chrzanowski, Eko-Zec, Poznań

 

 • Wskaźniki aktywności K28 i K90 popiołów lotnych krzemionkowych o miałkości kategorii S dla normowych cementów portlandzkich
  dr Tomasz Baran z zespołem, ICiMB, Kraków

 

 

19.00 – 24.00     GALA FENIKSÓW


 

DZIEŃ 3 – czwartek, 18.10.2018 r.
_____________________________________

 

9.30 – 11.30      SESJA VI: COP24 – rola i miejsce UPS w konwencji klimatycznej
                          Moderowanie dyskusji: Mirosław Niewiadomski, Lech Sekyra

 

 • Wykład wprowadzający:  Przyszłość branży popiołowej, nasze szanse w Europie

Lech Sekyra, PGE Ekoserwis – Prezes Zarządu

 

 • Wymiana myśli i idei – dyskusja otwarta

 

11.30 – 12.00    ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
                         Mirosław Niewiadomski, Prezes Zarządu PU UPS

12.00        Lunch