biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193
Czerwiec 26, 2018
Brak komentarzy

TERMINY

15.09.2018 r.  –      zgłaszanie referatów i przesyłanie ich streszczeń
25.09.2018 r.  –      ostateczny termin przesyłania treści referatów
05.10.2018 r.  –      ostateczny termin przesyłania kart uczestnictwa


INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem udziału w konferencji jest terminowe przesłanie karty uczestnictwa wraz z potwierdzeniem przelewu. Faktury VAT będą wystawiane i wysyłane po dokonaniu opłaty konferencyjnej. Przy dokonywaniu wpłaty uprzejmie prosimy o podanie imienia i nazwiska uczestnika konferencji.

Nieobecność zgłoszonego uczestnika nie stanowi podstawy do zwrotu należności za udział w konferencji.


ADRES BIURA KONFERENCYJNEGO

Stowarzyszenie Polska Unia UPS
ul. Czackiego 3/5, pokój 121
00-043 Warszawa

NIP: 852-240-36-81

Sprawy organizacyjne i merytoryczne:
Aneta Wiski: tel. +48 661 269 565, +48 603 163 193
e-mail: a.wiski@unia-ups.pl, biuro@unia-ups.pl


KONTO BANKOWE

ING Bank Śląski S.A. O/Warszawa
nr konta: 61 1050 1025 1000 0023 4277 8202
z dopiskiem “Popioły 2018”