biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193

okładka I Komunikat 2017

PROGRAM KONFERENCJI

II KOMUNIKAT Informacyjny

I KOMUNIKAT Informacyjny

Szanowni Państwo!

Po raz 24-ty, doroczna Konferencja Popioły z Energetyki odbędzie się w dniach 25-27 października 2017 r. w Sopocie, Hotel Sheraton, na którą uprzejmie zaprasza PU UPS.

Konferencja jak zazwyczaj to się odbywało, chce kojarzyć energetykę z praktyką biznesową, a propagacja nauki w obszarach przynależnych, które już niedługo staną się warunkami brzegowymi dla prowadzenia biznesu w wytwarzaniu i zagospodarowaniu ups-ów.

Poszukiwanie przez praktyków wspólnie z naukowcami recept dla mityzacji ryzyk biznesowych, oraz rozwiązań kosztowo efektywnych dla dynamicznego wzrostu rynków ups-ów jest szansą, jaką energetyka winna przekuć na swój sukces, a BEW (Bezodpadowa Energetyka Węglowa) to być może już wkrótce motywacja dla wskazywania polskiego modelu w tym obszarze.

Wymiernym efektem konferencji jest zawsze spotkanie ludzi i wymiana myśli oraz idei, wzmacnianie współpracy polskiej nauki i przemysłu. Dlatego też konferencja jest obecnie również platformą styku upowszechniania myśli naukowej do grona branżowych specjalistów.

Wykorzystywane w działalności statutowej Polskiej Unii UPS na rzecz promocji i rozwoju branży ups-ów zapewne będą:

  • propagacja nauki, wiedzy z obszaru ups-ów dla zmian mentalnych dla postrzegania ups-ów jako minerałów antropogenicznych, wartościowych surowców dla gospodarki,
  • działania dla jednoczenia prac i wysiłków poszczególnych jednostek zaangażowanych w sektorze energetyki i ups-ów, aby stworzyć znaczący potencjał dla wdrażania racjonalnych idei dających się przekładać na regulacje istotne dla energetyki węglowej,
  • promowania idei Gospodarki w Obiegu Zamkniętym jako szans dla energetyki, dla potraktowania UPS jako wartościowych zasobów antropogenicznych dla budownictwa infrastrukturalnego.

Z poważaniem
Zarząd Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania

_______________________________________________________________________

Patronat honorowy

     

_______________________________________________________________________

Partner:

XXIV Międzynarodowa Konferencja „Popioły z Energetyki” – zadanie współfinansowane w ramach umowy 911/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

_______________________________________________________________________

Patronat medialny

_______________________________________________________________________