biuro@unia-ups.pl +48 603 163 193

okładka I Komunikat 2017

I KOMUNIKAT Informacyjny

 

Szanowni Państwo!

Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania ma zaszczyt zaanonsować po raz 24-ty, że doroczna Konferencja „Popioły z Energetyki” odbędzie się w dniach 25-27 października 2017 r. w Sopocie, Hotel Sheraton.

Wydarzenie to, tak istotne dla energetyki węglowej jak i sektora gospodarczego wykorzystania ups-ów w gospodarce będzie po raz kolejny dobrą okazją do wspólnego spotkania w jednym miejscu naukowców i praktyków, osób z branży, sektora wytwarzania energetyki węglowej, firm operatorów rynkowych w obszarze ups-ów, firm dostarczających wyposażenie technologiczne, zajmujących się transportem i sprzedawców.

Konferencja w swym zamyśle kojarząca ww. uczestników stawia sobie za cel propagację nauki i wiedzy w tematach, które już niedługo staną się warunkami brzegowymi dla prowadzenia biznesu w wytwarzaniu i zagospodarowaniu ups-ów, czym nieuchronnie będą regulacje i praktyka wdrażania GOZ (Gospodarka Obiegu Zamkniętego).

Ważnym z elementów dyskusji konferencyjnych będzie poszukiwanie wyprzedzających recept dla mityzacji ryzyk biznesowych, oraz rozwiązań kosztowo-efektywnych dla dynamicznego wzrostu rynkowych zastosowań ups-ów w gospodarce.

Dotychczasowa historia naszych konferencji popiołowych pokazuje jak unikalnym wydarzeniem zawsze one były jako networking dający możliwość kojarzenia wzajemnych nowych kontaktów biznesowych, spotykania się w gronie ludzi z branży popiołowej i rozwoju wiedzy.

Wymiernym efektem konferencji jest zawsze spotkanie, wymiana poglądów oraz nawiązanie współpracy polskiej nauki i przemysłu. Dlatego też konferencja jest obecnie również platformą styku upowszechniania myśli naukowej do grona branżowych specjalistów.

Obrady konferencji pozwolą na sformułowanie wniosków i postulatów, które będą prezentowane organom administracji państwowej, instytucjom naukowym oraz wykorzystywane w działalności statutowej Polskiej Unii UPS na rzecz promocji i rozwoju branży ups w tym m.in.:

– propagacji nauki, wiedzy i zagadnień ups-ów dla zmiany mentalności oraz postrzegania minerałów antropogenicznych jako wartościowych surowców przez społeczeństwo i administrację,

– działań dla jednoczenia oraz koordynacji prac i wysiłków poszczególnych jednostek zaangażowanych w sektorze energetyki i ups-ów, aby stworzyć znaczący potencjał dla wdrażania racjonalnych idei i regulacji istotnych dla branży i nauki,

– promowania idei Gospodarki w Obiegu Zamkniętym jako szans dla energetyki, dla potraktowania UPS jako wartościowych zasobów antropogenicznych dla budownictwa infrastrukturalnego,

– rozszerzania współpracy z sektorem energetyki w celu skutecznego oddziaływania na rząd dla wdrożenia idei „Pierwszeństwo dla Wtórnych”.

 

Z poważaniem
Zarząd Polskiej Unii Ubocznych Produktów Spalania